Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Αξιοποίηση υπάρχουσας καινοτομίας και προσφορά νέας. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταίρων

Όπως έχει αναφερθεί, το έργο θα βασιστεί σε αξιοποίηση υπάρχουσας καινοτομίας η οποία ενισχύθηκε σε προηγούμενη δράση Ε&Α με πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα και θα δημιουργήσει μία καινοτομία η οποία θα προσδώσει σημαντική αξία στις υφιστάμενες υπηρεσίες. Πράγματι τα τελευταία 10 χρόνια αλλά και ειδικότερα  στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH η PALO αρχικά και η  QIX αργότερα ανέπτυξαν έναν συνδυαστικό προϊόν  το οποίο προσφέρεται σήμερα στην αγορά με δύο διαφορετικές υπηρεσίες /πλατφόρμες, δωρεάν για τους χρήστες σε έξι χώρες, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Σερβία, Ρουμανία και Βουλγαρία (sites palo.gr, palo.com.cy, palo.com.tr, palo.rs, palo.ro, palo.bg) και συνδρομητικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο με την εμπορική ονομασία PALOPro(SaaS). Τόσο η δωρεάν όσο και η συνδρομητική υπηρεσία  εστιάζουν  σε θέματα συγκέντρωσης και ανάλυσης περιεχομένου από το Διαδίκτυο και τα Social Media, αλλά και σε ζητήματα διαχείρισης εταιρικής φήμης (reputation management). Ειδικότερα η συνδρομητική πλατφόρμα PALOPro εστιάζει στη συλλογή και την ανάλυση περιεχομένου από τα Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) και το Web (Ιστοσελίδες, Blogs, Forums) και γι’ αυτό συλλέγει και διαθέτει αναφορές/δημοσιεύσεις και ιστορικό αυτών από εκατομμύρια λογαριασμούς στα Social Media και  το σύνολο των ειδησεογραφικών/ ενημερωτικών διαδικτυακών τόπων για την Ελλάδα και την Κύπρο. H  προτεινόμενη καινοτομία, σε συνδυασμό  με τη μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει  σε θέματα ανάλυσης και εξόρυξης γνώσης από κείμενα αναρτημένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα επιτρέπει τόσο στα palo sites αλλά και στη συνδρομητή υπηρεσία PALOPro να εστιάσουν και να προσπαθήσουν να εντοπίσουν εστιασμένες στρατηγικές (παρα)πληροφόρησης, το λεγόμενο astroturfing. Οι υπηρεσίες ανίχνευσης και ανάλυσης, που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, θα προσφέρονται ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο πελατολόγιο της PALO, το οποίο περιλαμβάνει δημόσια πρόσωπα, οργανισμούς και φορείς, εταιρείες και εμπορικές επωνυμίες (brands), που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση της διαδικτυακής φήμης τους και επιθυμούν να βοηθηθούν στην επιλογή στρατηγικής δράσης απέναντι σε φαινόμενα παραπληροφόρησης που πολλές φορές πλήττουν τη δημόσια εικόνα τους. Οι δύο εταιρείες με τη μεγάλη εμπορική τους βάση αλλά και την προηγούμενη συνεργασία τους είναι σε πλήρη θέση να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα του έργου.

Το έργο ανήκει στην κορωνίδα των θεμάτων που απασχολούν, την ψηφιακή εποχή μας, τόσο τις καινοτόμες εταιρείες έρευνας και ανάλυσης δεδομένων, όσο και το δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι αναζητούν προηγμένη τεχνογνωσία/τεχνολογία, για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο των παραπλανητικών στρατηγικών πληροφόρησης. Οι εταίροι του έργου θα αξιοποιήσουν την πολυετή συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία που διαθέτουν, καθώς και τις εξειδικευμένες υποδομές και πόρους τόσο για τη ανάπτυξη των υπηρεσιών όσο και για την διάθεση αυτών σε υφιστάμενο και νέο πελατολόγιο. Στα συνημμένα έντυπα περιγράφονται οι υποδομές των εταίρων, η δυνατότητα της μεταξύ τους συνεργασίας, η εμπειρία τους καθώς και οι δυνατότητες τους να υλοποιήσουν το προτεινόμενο έργο και να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα αυτού.

Οι περιοχές δραστηριοποίησης της Palo, καθώς και οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ αυτών, παρουσιάζονται σχηματικά στην Εικόνα 4. Από την υλοποίηση του έργου  θα προκύψει μια σειρά εφαρμογών, οι οποίες συνδιαζόμενες ή αυτόνομες, θα υποστηρίζουν τις τελικές υπηρεσίες προς τους πελάτες. Σχηματικά, οι εφαρμογές φαίνονται στην Εικόνα 5.

Εικόνα 4 . Palo Saas Areas

Εικόνα 5 . Palo Saas Applications

Συνεισφορά του έργου στην Οικονομία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Με βάση την ανεξάρτητη εργασία  «Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation» που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2018 από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο – HLEG (High Level group of Experts)  – καθώς και τις ευρύτερες διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν τους τελευταίους έξι μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ως παραπληροφόρηση τις «αποδεδειγμένα ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που δημιουργούνται, παρουσιάζονται και διαδίδονται για οικονομικό όφελος ή για τη σκόπιμη παραπλάνηση του κοινού, και που ενδέχεται να βλάψουν το κοινό συμφέρον».

Επιπλέον, στη μελέτη «The digital transformation of news media and the rise of online disinformation»  του  Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται ότι τα δύο τρίτα των καταναλωτών διαδικτυακών ειδήσεων προτιμούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές από πλατφόρμες που λειτουργούν με αλγόριθμους, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης και οι φορείς συγκέντρωσης ειδήσεων, καθώς και μέσω των ιστοτόπων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει επίσης ότι η ισχύς στην αγορά και οι ροές εσόδων έχουν μετατοπιστεί από τους εκδότες ειδήσεων στους διαχειριστές πλατφόρμας που διαθέτουν τα δεδομένα για την αντιστοίχιση αναγνωστών, άρθρων και διαφημίσεων.

Τέλος, στη περσινή έρευνα του ευρωβαρομέτρου (Μάρτιος 2018) το 83% όσων απάντησαν δήλωσαν ότι οι ψευδείς ειδήσεις συνιστούν κίνδυνο για τη δημοκρατία. Τους προβληματίζει ιδιαίτερα η σκόπιμη παραπληροφόρηση που έχει ως στόχο να επηρεάσει τις εκλογές και τις πολιτικές για τη μετανάστευση. Η έρευνα ανέδειξε επίσης τη σημασία που έχουν τα ποιοτικά μέσα ενημέρωσης: σύμφωνα με τα άτομα που απάντησαν, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι η πλέον αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης (ραδιόφωνο 70 %, τηλεόραση 66 %, Τύπος 63 %). Οι διαδικτυακές πηγές ειδήσεων και οι ιστότοποι όπου δημοσιεύονται βίντεο είναι η λιγότερο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, με ποσοστά εμπιστοσύνης 26% και 27 % αντίστοιχα.

Πέραν από τους προφανείς κινδύνους λοιπόν για τη δημοκρατία και την ασφάλεια, οι στρατηγικές παραπληροφόρησης πλέον καταφέρνουν να απαξιώσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες ενημέρωσης εφόσον αυτές συγκεντρώνουν πολύ μικρό βαθμό εμπιστοσύνης. Όμως οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν ένα τεράστιο τμήμα της οικονομίας με τζίρο δισεκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως και εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 

Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει στο βαθμό που του αναλογεί στο παγκόσμιο αυτό πρόβλημα υιοθετώντας τις πολιτικές και καλές πρακτικές που πρότεινε η ομάδας εργασίας  HLEG on Fake News and Online Disinformation για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων συμβάλλοντας στην:

 

  • Ενίσχυση της διαφάνειας των on line ειδήσεων
  • Προώθηση του ψηφιακού επικοινωνιακού  αλφαβητισμού ως αντίβαρο στην παραπληροφόρηση
  • Ανάπτυξη εργαλείων για την ενδυνάμωση των εμπλεκομένων χρηστών και παραγωγών ειδήσεων και την καλλιέργεια θετικής εμπλοκής  με τις ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες
  • Προστασία της διαφορετικότητας αλλά και της ευστάθειας του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληροφόρησης
  • Προώθηση διαρκούς έρευνας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.