Palo

Η PaloServices είναι μια εταιρεία βαθιάς τεχνολογίας, ηγέτης στην ανάλυση αναφορών στο διαδίκτυο που έχει αναπτύξει την κορυφαία πλατφόρμα web & social listening PaloPro και προσφέρει υπηρεσίες web & social intelligence σε κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το όραμα της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως ηγέτης στον τομέα της δημιουργίας καινοτόμων και ενοχλητικών υπηρεσιών πληροφορικής/διαδικτύου με υψηλή προστιθέμενη αξία, παγκοσμίως.

Η PaloServices χρησιμοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής & Βαθιάς Μάθησης και γλωσσική τεχνολογία αιχμής για να παρέχει καινοτόμους τρόπους παρακολούθησης και ανάλυσης ειδήσεων στο διαδίκτυο και κοινωνικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Αυτή τη στιγμή καλύπτει μια επιχειρηματική περιοχή με πληθυσμό 120 εκατομμυρίων πολιτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η εταιρεία υποστηρίζεται από το InvestHorizon Accelerator της ΕΕ και συμμετεχει στο InnovX-BCR Bootcamp.

Palo web sites

(gr, rs, ro, com.tr, com.cy)

Το palo είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης ειδήσεων στην Νοτιo-Ανατολική Ευρώπη. Είναι  ιστοσελίδες που συλλέγουν ειδήσεις από πολλές και διαφορετικές πηγές και τις συγκεντρώνουν κεντρικά με τρόπο εύχρηστο για τον τελικό χρήστη. Οι βασικές διαδικασίες που εκτελούνται στον πυρήνα του palo είναι:

 

Crawling: Κατά τη διαδικασία αυτή ο μηχανισμός συλλέγει  δεδομένα απο ετερογενείς πηγές όπως σελίδες με πολυμεσικά δεδομένα, ιστολόγια, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως facebook, twitter κα. Ο crawler περιέχει και εσωτερικούς μηχανισμούς αυτοβελτίωσης και επεκτασιμότητας. Λειτουργεί συνεχώς και συλλέγει επιπλέον μετρικές οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη παρακολούθησή του αλλά και στην ορθότερη λειτουργία του.

Classification: Διαδικασία  σύμφωνα  με  την  οποία  σε  κάθε  είδηση  που  εισάγεται  στο  σύστημα  ανατίθεται  μια  ή  περισσότερες  κατηγορίες. Λειτουργεί συνεχώς και ανά τακτά διαστήματα αυτοεκπαιδεύεται με απώτερο σκοπό την ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Τέλος και αυτός ο μηχανισμός συλλέγει αρκετές μετρικές που χρησιμοποιούνται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά από συστήματα επόπτευσης.

Clustering: Το clustering είναι η διαδικασία ομαδοποίησης ειδήσεων σύμφωνα με την μεταξύ τους ομοιότητα.  Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του palo. Επικεντρώνεται σε δεδομένα από άρθρα και όχι σε κοινωνικά δίκτυα και σκοπός του είναι να ενημερώνει υπάρχουσες και νέες συστάδες με σχετικές αναφορές.

Palo Hot Topics: Ο μηχανισμός αυτός ασχολείται με την εξαγωγή συγκεκριμένων λέξεων ή φράσεων που αναπαράγονται από το σύνολο των αναφορών ανά τακτά διαστήματα αποτυπώνοντας την τρέχουσα ειδησεογραφία του διαστήματος που αναφέρεται.

Palo Related Clusters: Ο μηχανισμός είναι υπεύθυνος για την συσχέτιση των συστάδων βάσει εσωτερικών κριτηρίων για την καλύτερη συσχέτιση συστάδων όχι μόνο βάσει περιεχομένου αλλά και κατηγορίας και χρονικής περιόδου.

Summarization: Η εξαγωγή περίληψης είναι η διαδικασία με την οποία το σύστημα λαμβάνει σαν είσοδο το σώμα από το σύνολο των άρθρων που αποτελούν ένα cluster και πραγματοποιεί εξαγωγή μιας σύντομης και περιεκτικής περίληψης για το σύνολο των κειμένων. 

Palo Professional

Το  Palo  professional  αποτελεί  μια  ξεχωριστή  συνδρομητική  υπηρεσία/πλατφόρμα.  Πέραν  των  δεδομένων  από  ειδησεογραφικά  sites  &  blogs  εδώ συγκεντρώνονται και αναφορές από social media ενώ γίνονται και κάποιες επιπρόσθετες διαδικασίες:

Crawling : Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται συλλογή δεδομένων από πηγές όπως: facebook / twitter / Ιnstagram /forums / News sites /Blogs / youtube

Entity Extraction: Απο όλα τα κείμενα που συλλέγονται γίνεται αρχικά η εξαγωγή οντοτήτων. Η εξαγωγή οντοτήτων είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται εξαγωγή των βασικών όρων που αναφέρονται σε ένα κείμενο τα οποία μπορεί να είναι πολλών ειδών και να αφορούν: πρόσωπο, εταιρία, προϊόν, κ.α.

Sentiment Analysis :Για κάθε δεδομένο που έχει εισαχθεί στο σύστημα υπάρχει πληροφορία συναισθήματος σχετικά με τις οντότητες που αυτό περιέχει. Πιο συγκεκριμένα για κάθε δεδομένα υπάρχει πληροφορία για θετική, αρνητική και ουδέτερη διάθεση.

Λειτουργίες πλατφόρμας: Η βασική λειτουργία του συστήματος είναι η δημιουργία ενός χώρου (workspace) στον οποίο ο χρήστης συμπληρώνει τις λέξεις κλειδιά και τις οντότητες που τον ενδιαφέρουν να παρακολουθήσει. Στη συνέχεια ο μηχανισμός βρίσκει τα δεδομένα που περιέχουν τις ζητούμενες λέξεις κλειδιά και/ή οντότητες και τα συγκεντρώνει σε μια σελίδα παρατήρησης του χρήστη (dashboard). Η πλατφόρμα περιέχει χρήσημα widgets  όπως:

 • Top Influencers: Περιέχει μια λίστα με τους top influencers, δηλαδή με τις πηγές/χρήστες που επηρεάζουν πιο πολύ τη μάρκα ή το προιόν που παρακολουθούμε. Είναι μια πληροφορία που προκύπτει απο μια μετρική ανά stream δεδομένων.
 • Top Referrers: Περιέχει μια λίστα με τους χρήστες/πηγές που έχουν τις περισσότερες αναφορές για το συγκεκριμένο workspace.
 • Topics: Περιέχει μια λίστα με τα clusters που έχουν άρθρα για το συγκεκριμένο workspace
 • Sentiment Radar (24h): Είναι ένα γράφημα που δίνει την πολικότητα του τελευταίου 24ώρου
 • Top Quotes: Περιέχει μια λίστα με τα πιο σημαντικά quotes που έχουν βρεθεί σε άρθρα.

Palo News Digest

Το  Palo  professional  αποτελεί  μια  ξεχωριστή  συνδρομητική  υπηρεσία/πλατφόρμα.  Πέραν  των  δεδομένων  από  ειδησεογραφικά  sites  &  blogs  εδώ συγκεντρώνονται και αναφορές από social media ενώ γίνονται και κάποιες επιπρόσθετες διαδικασίες:

Crawling : Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται συλλογή δεδομένων από πηγές όπως: facebook / twitter / Ιnstagram /forums / News sites /Blogs / youtube

Entity Extraction: Απο όλα τα κείμενα που συλλέγονται γίνεται αρχικά η εξαγωγή οντοτήτων. Η εξαγωγή οντοτήτων είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται εξαγωγή των βασικών όρων που αναφέρονται σε ένα κείμενο τα οποία μπορεί να είναι πολλών ειδών και να αφορούν: πρόσωπο, εταιρία, προϊόν, κ.α.

Sentiment Analysis :Για κάθε δεδομένο που έχει εισαχθεί στο σύστημα υπάρχει πληροφορία συναισθήματος σχετικά με τις οντότητες που αυτό περιέχει. Πιο συγκεκριμένα για κάθε δεδομένα υπάρχει πληροφορία για θετική, αρνητική και ουδέτερη διάθεση.

Λειτουργίες πλατφόρμας: Η βασική λειτουργία του συστήματος είναι η δημιουργία ενός χώρου (workspace) στον οποίο ο χρήστης συμπληρώνει τις λέξεις κλειδιά και τις οντότητες που τον ενδιαφέρουν να παρακολουθήσει. Στη συνέχεια ο μηχανισμός βρίσκει τα δεδομένα που περιέχουν τις ζητούμενες λέξεις κλειδιά και/ή οντότητες και τα συγκεντρώνει σε μια σελίδα παρατήρησης του χρήστη (dashboard). Η πλατφόρμα περιέχει χρήσημα widgets  όπως:

 • Top Influencers: Περιέχει μια λίστα με τους top influencers, δηλαδή με τις πηγές/χρήστες που επηρεάζουν πιο πολύ τη μάρκα ή το προιόν που παρακολουθούμε. Είναι μια πληροφορία που προκύπτει απο μια μετρική ανά stream δεδομένων.
 • Top Referrers: Περιέχει μια λίστα με τους χρήστες/πηγές που έχουν τις περισσότερες αναφορές για το συγκεκριμένο workspace.
 • Topics: Περιέχει μια λίστα με τα clusters που έχουν άρθρα για το συγκεκριμένο workspace
 • Sentiment Radar (24h): Είναι ένα γράφημα που δίνει την πολικότητα του τελευταίου 24ώρου
 • Top Quotes: Περιέχει μια λίστα με τα πιο σημαντικά quotes που έχουν βρεθεί σε άρθρα.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα Palo

H Palo ως καινοτόμος εταιρία  έχει θέσει σαν προτεραιότητα την ενεργή συμμετοχή της σε πεδία έρευνας με στόχο την εξέλιξη αφενός των υπαρχουσών υπηρεσιών και αφετέρου τη δημιουργία και νέων που θα αλλάξουν την αγορά της ενημέρωσης. Τα  κύρια  πεδία  έρευνας  της  Palo  αφορούν  σε  ανάκτηση  και  ανάλυση  δεδομένων  μεγάλου  όγκου  (Big  Data).  Τα  δεδομένα  που  συγκεντρώνονται, προέρχονται από πηγές όπως ιστοσελίδες (ειδησεογραφικές, blogs, forums κλπ), καθώς επίσης και από κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter κλπ). Τα δεδομένα αυτά  ανήκουν σε 2 κατηγορίες: κείμενα και πολυμέσα.

Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά την ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων κειμένων είναι πολλές. Η Palo επιθυμεί να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων κειμένων μέσω έρευνας σε πεδία όπως:

 • Έξυπνοι τρόποι αυτόματης ανάκτησης κειμένου από το διαδίκτυο. 
 • Κατάταξη αποσπασμάτων (ή ολόκληρου) κειμένου σε ομάδες (clustering). 
 • Επεξεργασία των δεδομένων κειμένου με τρόπο που να προσδίδει στο κείμενο σημασιολογικό χαρακτήρα.  Για παράδειγμα εύρεση ονομαστικών οντοτήτων, κατηγοριοποίηση κειμένου, εξόρυξη όψεων από ένα κείμενο, εύρεση συναισθήματος που απεικονίζεται σε ένα κείμενο κλπ.
 • Ανακάλυψη δικτύων/κόμβων επιρροής. 

 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε ερευνητικές χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες: 

Σήμερα η ΠΑΛΟ ΕΠΕ συμμετέχει είδη στον Α κύκλο του  ΕΔΚ  (Τ1ΕΔΚ-034700) εκτελώντας ερευνητικό αντικείμενο που  περιλαμβάνει μηχανισμούς συλλογής πληθώρας δεδομένων από πηγές στο web και στα social media (tweets, facebook posts, κείμενα ειδήσεων, κ.ά.) αλλά και μεταδεδομένων, και συσχετίσεων για την ανάπτυξη μίας νέας υπηρεσίας. 

 

Το 2015 ολοκληρώθηκε το έργο ICT -000651 (σύμπραξη με Σ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH, με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, έχει συμμετάσχει σε όλες τις δράσεις τοy ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ για την ανάπτυξη και εμπορική διάθεση λογισμικού. Τέλος, η επιχείρηση έχει υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο του Horizon 2020 (H2020-SMEInst-2014-2015), στον τομέα Open Disruptive Innovation Scheme, για το οποίο έχει λάβει πιστοποίηση (seal of excellence) ως καινοτόμα πρόταση για την υλοποίηση της υπηρεσίας PALO AGORA.

Οικονομική ευρωστία και πόροι

Όπως παρουσιάζεται στους ισολογισμούς και στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, η εταιρεία παρουσιάζει συνεχόμενη κερδοφορία από το πρώτο έτος λειτουργίας της. Διαθέτει πρότυπη οργανωτική και στελεχιακή διάρθρωση. Γνωρίζει ότι ο σπουδαιότερος συντελεστής της σταθερής ανοδικής πορείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό, γι’ αυτό και πλαισιώνεται από στελέχη με υψηλή επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, μακροχρόνια πείρα και μεγάλες ικανότητες, εξασφαλίζοντας δυναμική παρουσία στην ανάπτυξη λογισμικού. Η Palo διαθέτει προσωπικού που κυμαίνεται στα 8 μόνιμα μέλη, κάθε ένας εκ των οποίων διαθέτει υψηλή επιστημονική και τεχνική κατάρτιση που τους προσδίδει μεγάλη ευελιξία στο αντικείμενο της εργασίας τους ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Η εταιρεία εδρεύει στο Κοκόνι Κορινθίας και έχει υποκατάστημα σε σύγχρονους χώρους στην Αθήνα. Από υπολογιστικής απόψεως η εταιρεία έχει αυτή τη στιγμή έντεκα (11) ιδιόκτητους και δύο (2) ενοικιαζόμενους servers, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε ξεχωριστό Rack (ειδική ντουλάπα) που εξυπηρετούν τις ανάγκες της. Οι servers είναι των εταιρειών DELL και Fujitsu. Όλοι οι servers που ανήκουν στην εταιρεία βρίσκονται σε data center που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο διαθέτει τις καλύτερες συνθήκες φύλαξης και υποστήριξης εξοπλισμού.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση έχει διακριθεί και έχει λάβει τις διακρίσεις:

 • Innovation and Extroversion in PAPASTRATOS Start-Up / Scale-Up Greece Awards 2017
 • Silver Award στο “Top Innovation in Exports” των “Greek Export Awards 2016” (για το Palo News Digest).
 • Silver Award στα  “Mobile Excellence Awards 2016” στην κατηγορία “Innovative apps” (για το Palo News Digest)
 • Merit Award στα “Greek Graphic Design & Illustration Awards” EBGE 2016 (για το Palo News Digest)
 • Palo Pro was awarded at the “E-volution Awards 2014” ως δυναμική νεοεισερχόμενη επιχείρηση.
 • “E-volution Awards” 2013 (στην κατηγορία Έρευνα και Ανάπτυξη για το palo.gr).
 • Ermis Awards 2012  (στην κατηγορία media για το palo.gr).