Κρίσιμα σημεία- Ορόσημα

Α/Α Ορόσημου

Τίτλος Ορόσημου

Σχετική Ενότητα Εργασίας

Μήνας Έργου

1

Μελέτη σκοπιμότητας

1

1

2

Minimum Viable Product

2

12

3

Προγνωστικά μοντέλα διάχυσης της είδησης και επιρροής

2

12

4

Ενιαίο προγνωστικό μοντέλο

3

21

5

Τελική έκδοση της πλατφόρμας

4

24