Προοπτικές ανάπτυξης

Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Η εμπορική αξιοποίηση της προτεινόμενης καινοτομίας θα λάβει χώρα καταρχάς μέσω των υφιστάμενων υπηρεσιών εφόσον είναι συμπληρωματική σε αυτές. Επίσης η διάθεση των υπηρεσιών θα γίνει εκτός από την Ελλάδα και στις χώρες που προσφέρονται αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες των ιστότοπων palo.[gr,cy,ro,rs,bg,tr] και του PALOPro.

Το πλάνο προώθησης της υπηρεσίας στις διάφορες αγορές, είναι στρατηγικής σημασίας για την προσέλκυση νέων πελατών. Η σύμπραξη έχει ήδη δραστηριοποιηθεί στις αγορές των εφαρμογών που σχετίζονται με την ειδησεογραφία σε 6 χώρες, ενώ η
προσπάθειά της για παραγωγή καινοτομικών προϊόντων θα την βοηθήσει να ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της ΝΑΑ Ευρώπης αλλά να προωθήσει τις εξαγωγές της & σε νέες μεγάλες χώρες – αγορές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση της στρατηγικής marketing & προώθησης της λύσης θα λάβει υπ’ όψιν τα παρακάτω:

● Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον (Ανταγωνισμός & αγορά) θα προσδιοριστούν :

    • Τα δυνατά αλλά & τα αδύνατα σημεία,
    • Οι ευκαιρίες & απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον,

● Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία της στρατηγικής Marketing,

● Καθορισμός στόχων της σύμπραξης βασισμένοι στις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν & στα συμπεράσματα που θα έχουν εξαχθεί από την ανάλυση.

● Χαρακτηριστικά που θα επιτρέψουν την επιτυχή διείσδυση στην αγορά

Το επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο βασίζεται η διείσδυση σε νέες αγορές, περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την πώληση συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας. Τα σχετικά έσοδα θα προκύπτουν από:

● Άμεσες online πωλήσεις στον τελικό πελάτη ή και σε ενδιάμεσο συνεργάτη (διαφημιστικές & εταιρίες δημοσίων σχέσεων),

● Πωλήσεις, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με συνεργάτες σε τοπικές διεθνείς αγορές.

Κύριος μοχλός για την επέκταση της υπηρεσίας θα αποτελέσει η υπάρχουσα, καθιερωμένη θέση των εταιριών στις στις αγορές ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα ο ιστότοπος Palo.gr, από το 2009 έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή μηχανή αναζήτησης ειδήσεων που προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία ανάγνωσης ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο ενώ το Palo News Digest είναι η πρώτη εφαρμογή για κινητά που παρουσιάζει καθημερινά τις δέκα κορυφαίες ειδήσεις σε περιλήψεις. Αυτή τη στιγμή διατίθεται σε 6 χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα η συνδρομητική υπηρεσία PALOpro διαθέτει ήδη σημαντικό μερίδιο αγοράς στο χώρο της online διαφήμισης, με ευρύ δίκτυο πελατών από όλες τις κατηγορίες πελατών που αναπτύχθηκαν παραπάνω: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank, OTE, Cosmote, Vodafone, Wind, Forthnet, OPAP, καθώς και διαφημιστικά agencies και media shops όπως: Bold Ogilvy, Tempo (DDB Group), Mindshare, Direct Media, Httpool, Delema, DDB Cyprus, Ledra. Οι υπάρχοντες πελάτες της υπηρεσίας, με τους οποίους έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας, θα είναι οι πρώτοι υποψήφιοι πελάτες του αλλά και οι “πρεσβευτές” του στην ευρύτερη αγορά.

Οι πελάτες στους οποίους στοχεύει το έργο, στην Ελλάδα, έχουν ταξινομηθεί σε 9 κατηγορίες, ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο δραστηριοποίησης και το μέγεθος. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των πελατών, ο αριθμός των επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας καθώς και ονομαστικά οι πελάτες στις κατηγορίες που αυτό είναι εφικτό.

Κατηγορία Δυνητικοί Πελάτες Πλήθος
Τράπεζες Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Attica Bank, Praxia Bank, Τράπεζα της Ελλάδος 7
Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, Vodafone, Wind, Forthnet 4
Λιανεμπόριο

Supermarkets 

Ρούχα

Ηλεκτρονικά

Είδη Σπιτιού, Λοιπά είδη

2877

10621

4601

1735

FMCG P&G, Johnson, Δελτα κτλ 363
Φαρμακευτικές Μέλη ΣΦΕΕ 63
Μεγάλα ξενοδοχεία Όμιλοι και αυτόνομες μονάδες 200
Δημόσιο,  δημόσιος τομέας και τοπική αυτοδιοίκηση Υπουργεία, ΓΓ, ΔΕΚΟ, Περιφέρειες,  Μεγάλοι Δήμοι 120
Λοιπές top 200 εταιρείες Εταιρίες Υπηρεσιών (KPMG, PWC κτλ), Alumil, Intrasoft, Intralot, Bιομηχανίες (Βιοχάλκο, Μυτιληναίος κτλ) 200
Δημοκρατικοί Θεσμοί Κόμματα, πολιτικοί, οργανώσεις, συνδικαλιστικό κίνημα, ΜΚΟ, ομάδες ενδιαφέροντος 150
Πίνακας 1 . Κατηγοριοποίηση πελατών στόχων