Έρευνα και Τεχνολογία

Η συγκέντρωση και η ανάλυση μεγάλου όγκου κειμένων και αρχείων πολυμέσων τόσο από τα παραδοσιακά όσο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες της Paloservices. Η τεχνολογία μας συνδυάζει την εξόρυξη, την ανάλυση, την οπτικοποίηση δεδομένων και τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.

Η κύρια δραστηριότητα της Paloservices είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των Big Data μέσω της οργάνωσης, της ανάλυσης και της δομημένης παρουσίασης των πληροφοριών που προέρχονται από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία περιλαμβάνουν πρακτορεία ειδήσεων, μεμονωμένους bloggers και δημοσιογράφους καθώς και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και φόρουμ.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε το εργαλείο “astroturfing” που στοχεύει στην ανίχνευση οργανωμένων ενεργειών παραπληροφόρησης μέσω της  μοντελοποίησης της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα κοινωνικά μέσα.